BLUE d .o.o.
Naziv: BLUE IZDELAVA SESTAVNIH DELOV OBUTVE d.o.o.
Skrajšan naziv: BLUE d.o.o. Slovenske Konjice
Naslov: Mestni trg 18
Pošta: 3210 Slovenske Konjice
Država: Slovenija, Europa
Matična številka: 5635985
Davčna številka: 61591351
Transakcijski račun: BANKA CELJE 06000-0107611614
Devizni račun: Banka Celje 50700-620-16-7100-1076116
e-mail: info@blue.si, racunovodstvo@blue.si
Direktor: Bojan Brglez
Kontaktna oseba: Vodenje komerciale Mira Šmalc
Telefon: 03 75 73 331
03 75 73 333
03 75 73 334
03 75 73 330
Fax: 03 75 73 335